Miksi Ihmeinen
on olemassa?

Olipa kerran kätilö, joka koki olevansa täysin oikeassa ammatissa ja tekevänsä työtä sydämellään. Työvuosien mittaan hänelle nousi kuitenkin vahva tunne siitä, että omat kädet, jalat ja usein sydänkään ei riittänyt sairaalamaailman hektisyydessä siihen kätilötyön laatuun, jota hän halusi tarjota aivan jokaiselle. Kutsukellot soivat, toinen hoitajakin tarvitsi apua, lääkkeet olivat jo myöhässä ja tippaneste loppunut pussistaan, lisää äitejä ja vauvoja saapui ennenkuin aiemmat olivat saaneet tarvitsemansa. Synnyttävä perhe vietti pitkiä aikoja yksin synnytyssalissa, äiti oli jätettävä yksin vastasyntyneen kanssa harjoittelemaan haparoivaa imetystä ja toisaalla perhe kaipasi kipeästi kuulevaa korvaa kertoakseen tuntemuksistaan.

Neuvolamaailmassa terveydenhoitajan roolia omaksuessa tilanne ei ollut tälle kätilölle kovinkaan paljon helpompi. Ohjeistusten mukaan mittaukset oli tehtävä ja lomakkeet täytettävä – keskittyminen meni monesti lapsen kasvuun ja kehitykseen. Taas nousi pintaan tunne siitä, että asiakkaan kanssa aika loppuu kesken ja pintaa syvemmälle päästään valitettavan harvoin. Mitä odottava äiti tai tuoreet vanhemmat haluaisivat kertoa jos olisi aikaa ja uskallusta, jos luottamussuhde pääsisi syntymään saman ammattilaisen kanssa eikä vastassa olisikaan sijaisen sijainen? Sairaalasta kotiudutaan nykypäivänä nopeasti, imetys saattaa olla vielä täysin vierasta ja maito vasta nousemassa. Äidin fyysinen palautuminen synnytyksestä vie aikaa ja myös psyykkinen puoli vaatisi huomiota. Niin sairaalan kiiretilanne kuin neuvolan resurssien jakautuminen kunnittain ovat tässä maassa arpapeliä – jos hyvin käy niin neuvolassa on paikalla aina sama ihanan rohkaiseva hoitaja, joka kulkee matkassa jopa lapsen kouluikään asti. Synnytyssairaalassakin saattaa olla rauhallinen hetki ja kätilöllä aikaa olla läsnä ja tukea koko synnytyksen ajan. Valitettavan usein tämä kuitenkin jää toiveeksi.

Ihmeinen sai alkusysäyksensä näinä vuosina hoitotyön hektisyydessä. Se sai alkunsa ajatuksesta, että kätilö voisikin tarjota aikaa, läsnäoloa ja tukea juuri niin paljon kuin asiakas ja perhe kokee kaipaavansa. Myöhemmin doulan rooliin tutustuessa kävi nopeasti selväksi, että doulaaminen antaa mahdollisuuksia toimia tukihenkilönä ja luotettavana ammattilaisena vierellä jo odotusaikana sekä synnytyksessä ja ensimmäisinä vauva-arjen viikkoina. Doulan vapaaehtoistyö avasi tämän kätilön silmät sille, miten haluaisi itse toimia synnytyssalissa myös kätilön roolissa – kiireettömästi tukien ja ohjaten, jatkuvasti läsnäollen ja perheen toiveet ennalta tietäen. Mitäpä jos Ihmeisen palvelut yhdistäisivät tämän kaiken ja tarjoaisivat rinnallekulkijaksi kätilödoulan, jolla on myös sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan koulutukset? Ammattilaisen, jonka kanssa yhteistyö lähtisi täysin odottajan ja perheen tarpeista, ja keskittyisi henkisiin voimavaroihin sekä ennaltaehkäisevään näkökulmaan. Palveluita, jotka eivät missään nimessä korvaisi maamme laadukasta neuvolatyötä eivätkä keskittyisi raskauden seurantaan tai vauvan kehittymiseen, vaan siihen kaikkeen mikä neuvolatyössä jää vähemmälle huomiolle. Voisiko nämä tarjota valtakunnallisesti kaikkien saataville välimatkoista huolimatta? Ihmisen alku on monia ihmeitä täynnä, Ihmeinen haluaa olla tukemassa perheitä tällä ainutlaatuisella matkalla aikaa antaen ja täydellä sydämellä. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Ihmeisen palveluihin!